Ulasan Jurnal Kajian Tindakan [scribd id=16049853 key=key-1d1613s1azex70o1c2ri]

Sunday, April 26, 2009

KULIAH 1: PENGENALAN
DEFINISI KAJIAN TINDAKAN:

Merupakan satu kajian yang digunakan untuk mengumpul data yang berbentuk asal hasil daripada membaca, melihat dan mendengar. Data yang diperoleh akan diproses untuk meningkatkan sesuatu pemahaman melalui suatu topik. Guru yang menjalankan kajian tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Perkara yang dikaji ialah amalan guru itu sendiri berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang diajar. Kajian tindakan adalah belajar dan memperbaiki apa yang telah dibuat. Perubahan yang terhasil menggalakkkan guru untuk sentiasa berfikir kreatif dan kritis untuk merancang pembelajaran secara efektif.

Tujuan Kajian:

1) Meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran.
2) Mengatasi pelbagai masalah pembelajaran dan membantu pelajar

menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran
3) Membantu pelajar merancang cara belajar dalam bilik darjah dengan

berkesan
4) Menggalakkan guru membuat refleksi bagi setiap perkara yang dilakukan

bagi menjana idea dan strategi yang baru dalam usaha ke arah pembaharuan

dan kemajuan pelajar

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN:

1) Individu
2) Kolaboratif
3) Sekolah
4) Daerah
1) Kajian Tindakan Individu:
-Pengurusan bilik darjah
-Strategi pengajaran dan pembelajaran
-Pembelajaran berpusatkan pelajar
2) Kajian Tindakan Kolaboratif:
-Lebih daripada 2 orang iaitu guru-guru dalam bidang yang sama, pelbagai
subjek contohnya pihak luar, lecturer universiti
-Fokus 1 isu dalam 1 bilik darjah atau 1 masalah yang sama dalam bilik darjah
yang berlainan
3) Kajian Tindakan Peringkat Sekolah:
-Fokus isu yang sama di peringkat sekolah.
-Contohnya; untuk meningkatkan keaktifan ibu-bapa dalam PIBG
4) Kajian Tindakan Peringkat Daerah:
-Fokus kepada satu isu yang sama dalam beberapa sekolah di peringkat daerah

No comments:

Post a Comment