Ulasan Jurnal Kajian Tindakan [scribd id=16049853 key=key-1d1613s1azex70o1c2ri]

Sunday, May 3, 2009

KULIAH 2: REKA BENTUK KAJIAN
TINDAKAN

Kajian Tindakan banyak kitaran:
Cycle 1;

1) Reflect
2) Plan
3) Action
4) Observe

*Action Research Protocol after Kammis*

No comments:

Post a Comment