Ulasan Jurnal Kajian Tindakan [scribd id=16049853 key=key-1d1613s1azex70o1c2ri]

Saturday, May 9, 2009

KULIAH 3: PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Konsep perubahan dalam pendidikan:

-Perubahan dalam pendidikan tak dapat dielakkan
-Kalau tak nak ubah, keadaan yang akan mengubahnya
-Perubahan berlaku kadang-kala mewujudkan ketidakpastian
-Dalam pendidikan, ketidakpastian mesti dielakkan kerana jika berlaku ia akan meruntuhkan masa depan generasi muda
-Pendidikan ialah I bidang yang dinamik bukannya statik

Jenis Perubahan:

*Menurut Dessler (1995), ada 4 jenis perubahan:

1) Perubahan ke arah peningkatan


-Beri kesan pada komponen2 tertentu dalam organisasi. Contohnya: Ubah Perdana Menteri, kena ubah kementerian.


2) Perubahan strategik organisasi

-Mendefinisikan semula peranan organisasi. Contohnya: guru dulu dan sekarang
lain definisinya
-Perubahan nilai teras organisasi
-Pembentukan semula misi
-Perubahan struktur dan strategi organisasi

3) Perubahan reaktif

-Berlaku akibat tindak balas langsung daripada pihak berkepentingan (stake holders)

4) Perubahan akibat daripada jangkaan
-Bukan disebabkan pelanggan, tetapi terdapat kesedaran dalam kalangan
pengurusan yang perlu diadakan perubahan

*Perubahan adalah sangat kompleks dan dikaitkan dengan proses evolusi dan
revolusi.
*Perubahan itu multidimensi yang mana sebarang keputusan yang diambil untuk
mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan.

Terdapat 6 dimensi yang perlu diketahui dan difahami:
1- Tujuan perubahan
2- Unit perubahan
3- Sifat perubahan
4- Magnitud perubahan
5- Skop perubahan
6- Jangka masa perubahan

Model-model Perubahan:

1) Model penggabungan Roger
2) Model kanter
3) Model Rand
4) Model ACOT

Pengurusan Proses:
Kaedah Kajian:
1) Kajian Kualitatif
2) Merupakan kajian pelbagai kes @
multiple case

Tugasan Kumpulan: Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan
dan bincangkan cara penyelesaiannya.

No comments:

Post a Comment